ئارتیشۆک/artîşok: ن:[ ڕوو] که‌نگری فه‌ره‌نگی : گیایه‌كی خۆرسک وده‌ستچێنه‌، ڕیشه‌كه‌ی ئه‌ستووره‌ ، گه‌لاكانی گه‌وره‌ و گڕنی گڕنین، ‌ڕووی گه‌لاكانی سه‌وز و بنه‌وه‌ی كوركی سپی پێوه‌یه‌، ساقه‌ت ڕاست و گوڵه‌كانی مۆروجوانن. به‌ره‌كه‌ی قاوه‌یی و هه‌ودای سپی پێوه‌یه‌. قیچكه‌، گه‌لا و ساقه‌ته‌كه‌شی بۆ ده‌رمان كه‌ڵكی لێوه‌رده‌گیڕێت.[ فه‌ر : Artichaut][ Bot : Cynara Scolymus].

.

.

.

.