ئارسم/arsim: ن: [ نخ]

1- باهۆر، په‌تا، په‌سییو – په‌رسییڤ، تراو، ده‌مه‌نیی، فه‌فینگ.

2- مقاو، مه‌قاو، سه‌قاو، ئووفه‌ ، مرخه‌، پسکه‌، پزوو، هه‌لامه‌تی ئاژه‌ڵ.

.

.

.