ئارسم/arsim: ن:[ نخ]

1 – باهۆر، په‌تا، په‌سییو – په‌رسییڤ، تراو، ده‌مه‌نیی، فه‌فینگ.

2 – مقاو، مه‌قاو، سه‌قاو، ئووفه‌، مرخه‌، پسکه‌، پزوو : هه‌لامه‌تی ئاژه‌ڵ.

.

.

.

.