ئارسی/arsî: ن:[ ئار+ سی( سه‌نگ)] به‌رداش.

.

.

.

.