ئارشرت/arşirt: ن:[ مۆسیقا] دارێكی باریكی تایبه‌ته‌، نزیک نیوگه‌زدرێژه‌، چه‌ند داوی كلكی ئه‌سپی وێده‌خه‌ن و كه‌مان و كه‌مانجه‌ی پێده‌ژنین.[ فه‌ر: archrt]

.

.

.

.