ئارشرت/Arširt: ن:[ فه‌ر: archrt] دارێكی باریكی تایبه‌ته‌، نزیك نیو گه‌ز درێژه‌، چه‌ند داوی كلكی ئه‌سپی وێده‌خه‌ن و كه‌مان و كه‌مانجه‌ی پێده‌ژنین.

.

.

.