ئاروشه‌/arûše: ئان:{{ ته‌ر، تر }{ ته‌رین، ترین }}

بزۆز ، سه‌ربزێو، نه‌حه‌جماو.

.

.

.