ئازراندن/azirandin: کتپ:[ كباک]

1 –  ئازاردان، ئه‌زیه‌تدان، ئێشاندن، ئێش پێگه‌یاندن، جه‌زره‌وه‌دان.

2 –  بەرپاکردن، خرۆشاندن، ورووژاندن، هه‌ست بریندارکردن.[ ئینگـ : agitation]

3 –  ئافه‌ریداندن، داهێنان.

.

.

.

.

.

.

.