ئازما/azima: ئان:

1 – ڕازاوه‌، جوان، قه‌شه‌نگ، نه‌خشین.

2 – ڕه‌نگاوڕه‌نگ، ڕه‌نگین، ڕه‌نگدار.

.

.

__________________________

ئازما/azima:  ف:

ئازمایشت/azimayšt: ن:[ پهـ : ئازمای ( ئازمووده‌ن)+ ش+ ت][ رۆژک]

1-  په‌یجۆ، ئازموون، ئه‌زموون. تاقی کردنه‌وه‌.

2 – پشکنین، له‌دووگه‌ڕان، لێ کۆلینه‌وه‌.

ئازمایشته‌/azimayšte: نتـ: ئاقیكراوه‌، ئه‌زمووندیده‌. 

ئازمایشت کردن/azimayšt kirdin: کتپ: ئازمووناندن، جەرباندن( کباک)، تاقی پێکردنه‌وه‌، چاکه‌وبه‌دی هه‌ڵسه‌نگاندن.

ئازمایشتگا/azimayštga: ن: شوێنی تاقیکردنه‌وه‌، جێگایی ئه‌زموون تێدا کردنی زانستی یان هونه‌ری که‌پر بێت له‌ که‌ره‌سته‌ی پێداویست.

ئازمایشتگه‌ر/azimayštger: ن: ئازمووکار، پشکێنه‌ر.

ئازمووده‌/azimûde: ن: تاقیکراوه‌، ماستی ئازمووده‌ له‌ که‌ره‌ی نائازمووده‌ چاتره‌.

ئازموون/azimûn: ن:[ پهـ: āzmutan]

1- ئه‌زموون، ئازمایشت، تاقیکردنه‌وه‌.

2- به‌رڕووردکردن، پێکگرتن، هه‌ڵسه‌نگا ندن، به‌رانبه‌ركردن.

ئازموونکار /azimûnkar: ئانتـ: ئازمووکار، تاقیکه‌ره‌وه‌، پشکێنه‌ر، په‌یخواز، په‌یجۆ، ده‌رخه‌ر، ئاشکراکه‌ر.

ئازموونکردن/azimûn kirdin: کتن: ئازمووتن، تاقیکردنه‌وه‌، هه‌ڵسه‌نگاندن، به‌رڕمبه‌رکردن.

ئازموونگا/azimûnga: نتـ: ئازمایشتگا.

.

.

.