ئازی/azî: ن:[ ئا‌ڤێسـ ] حه‌ز، ویستن، خواستن.

.

.

.