ئازه‌خ/azex: ن: [ نخ] بالۆك _ بالۆكه، بالووك _ بالووكه، بالوويك _ بالوويلك، بايله، بەهلوويلك، پالوو، سگڵ، کار، گەندمە، گەنمە.

:  زیپکه‌ی ڕه‌قی ئاسایی، بێ ژانه‌ له‌ ده‌ست و پل دێت.

.

.

.