ئاسات و ئابات/asat û abat: نتـ، شڕ: [ ع: عصات وعبات(عباءة وعصا)] په‌ندێکه‌ بۆ ده‌ربڕینی کۆتایی کارێک دێت.

:: هه‌ر ئه‌و پێنج دیناره‌ماگه‌، دی ئاسات وئابات.

.

.

.