ئاسات و ئابات/asat ŭ abat: نتـ، شڕ: [ ع : عصات و عبات ( عباءة و عصا )] په‌ندێکه‌ بۆ ده‌ربڕینی کۆتایی کارێک دێت.

:: هه‌ر ئه‌و پێنج دیناره‌ماگه‌، دی ئاسات و ئابات.

.

.

.