ئاساسه‌/asase: ن:[ کەرەستە][ ع : اثاث] كه‌ره‌سته‌ و شتوومه‌كی نێوماڵ.

{ مزانۆ هه‌م شه‌رت وه‌رین شكه‌سته‌ن || ئاساسه‌ی ئه‌سباب به‌ین نۆش به‌سته‌ن}{ وه‌لی دێوانه‌}.

.

.

.