ئاستاش/astaş: ف:[ هـ][ باری رابردووی (ئاستن)ـه‌] هێشتی، رێگه‌یدا، تڵی.

ئاستاش جیا/astaş ciya: ف:[ هـ][ باری رابردووی (ئاستن)ـه‌] به‌جێمی هێشت .

.

ئاسته‌بو/astebu: ف: به‌جێ هێشتنی ئاسه‌وار.

ئاسته‌ی/astey: ف:[ هـ] به‌جێهێشتن، هێلان، هێژتن. تڵین.

ئاسته‌ی جیا/asey ciya: ف:[ هـ] به‌جێهێشتن.

.

.

.

.