ئاسمین/asmîn: ن:[ ڕوو] یاسه‌مه‌ن، مه‌ران: درختێکه‌ گه‌ڵای ووردی بچکۆڵه‌ ده‌گرێت، گوڵه‌که‌ی سپی و وورد و بۆنخۆشه‌ داره‌که‌ی ده‌کرێت به‌ دارجگه‌ره‌.   

.

.

.