ئاسوپه‌لاس/asûpelas: ئانتـ:[ دووانی][ ئد][ ئاس+ و+ پەلاس] ڕووتوقووت، ڕووت وڕه‌جاڵ، نه‌دار.

ئاسوپه‌لاس بوون/asûpelasbǔn: کتن:[دووانی][ئد] ڕووتوقووتبوون، نه‌داربوون، هه‌ژاربوون.

ئاسوپه‌لاس که‌وتن/asûpelaskewtin: کتن:[ دووانی][ ئد] ڕووتوقووتبوون، نه‌داربوون، هه‌ژاربوون، له‌ده‌ستدانی سه‌رمایه‌داری ژیان.

به‌ئاسوپه‌لاسدا چوون/beasûpelasdačǔn: کتن:[ دووانی][ ئد] پاکانه‌کردن، جلوبه‌رگی خۆدادڕین، بۆ پاکانه‌کردن له‌ خۆ. 

.

.

.