ئاسیهـ/asîh: ن، ئان:

1 – ئاسێ، سه‌خت و دژوار.

2 – داروکه‌ی سنجو، تاڵه‌که‌ی ئاگری زۆر به ‌لیخنه‌.

.

.

.