ئاشوو ¹ /û: ئان:{{ ته‌ر، تر }{ ته‌رین، ترین }} ئاشووب، به‌د، چه‌په‌ڵ، چه‌ڵه‌م، پیس، خراپ، لیگتۆکه‌، ناپاک، ناله‌بار.

.

.

____________________

ئاشوو ² ⁄ aşû: ن: مرۆڤی پاک و بەویژدان، جوانمێر، پیرۆز، هاف. ( بع : حەزرەت : حضرت).

.

.

.

.