ئاشکه‌را/aškera: ئان:[ كباک] ئاشکرا، دیار، ڕوهند، به‌رده‌ز، خووانی، ئه‌شکه‌ره‌، بێپێچ وپه‌نا.

ئاشکه‌راکرن/aškerakirin: کتپ: ئاشکراکردن، خسته‌ڕوو، له‌په‌نـهان ده‌رکردن، ‌ڤه‌وڕاندن، په‌رده‌ له ‌سه‌رلابردن، درکاندن، ‌ڤێڤڕاندن، ‌ڤه‌پچهاڕندن.

.

.

.