ئافاق/afaq: ن:[ ع : افاق، كۆی افق‌]

1- قه‌راغه‌كانی ئاسمان، ئاسۆ، ئاسۆگ، سوێ.

2- دنیا، جیهان.

{چ قه‌سره‌ دائیره‌ و تاقێ، تیا تۆ تاقی ئافاقی|| نه‌ی و موتریب، مه‌ی و ساقی، گوڵ و بولبول هه‌مووجوتن}{ نالـی، 328}.

.

.

.