ئاقد/Aqid: ن:[ كباک][ ئەند] گومه‌ز به‌تایبه‌ت هی کلیسه‌.

ئاقدیش/Aqidyiŝ: نتـ:[ جێۆ][ باشک] ئه‌قدیش، ناوی گوندێکه‌ له ‌نێوان گوندی( ئاردان) و قه‌زایی( ئامێدی) سه‌ر به‌پارێزگایی دهۆک.

{ تێبـ: ئه‌م وشه ‌یه‌ ئارامی یه‌ واتای پیرۆز ده‌به‌خشێت}{ عین قدیشا: کانی پیرۆز}.

.

.

.