ئالا‌ڤ/alav: ن:[ كباك] [ كەرەستە] ئامراز، ئاموور( كباك)، ئامێر.

.

ئالا‌ڤی/alavî: نتـ:[ كباک] ئامراز.

.

::  ئالا‌ڤکێ به‌ری ژ رۆژگارێ : paleolith.

::  ئالا‌ڤه‌ک پرنج به‌ری دیروکێ بۆ که‌ڵشاده‌ستکی: palstre.

::  ئالا‌ڤه‌ک مه‌زیقه‌یی ژه‌نی :  pandore.

.

_____________________

ئالا‌ڤ/alav: ن:[ كباک] گڕ، بڵێسه‌ی ئاگر.

.

.

.

.