ئالا/ala: ن: [ كشت] بژار، گیای هه‌رزه‌ی نێو ده‌غڵودان هه‌ڵكه‌ندن.

ئالاكه‌ت/alaket: نفا:[ کەرەستە] بژارچن، ئامرازی بژاركردن.  

ئالاكه‌ر/alaker: نفا:[ ئالا+ کەر( کەردەن)] بژارچی : ئه‌و كه‌سه‌ی بژار ده‌كات.

.

.

.