ئالفا/alfa: ن:[ زمان][ گر: Άλφα : ئەلفا : ] یەکەمین پیتە لە زمانی گرێكی. وە لە بواری بیرکاری هاوتایە بە ژمارە یەک.

.

ئالفا/alfa: ن:[ فەل] دیمەنێکی گشتی لە ئەستێرەیەکی درەوشاوە  وەک : Alfa Centauri : ئەلفای قەنتۆری.

.