ئالمۆده‌/almode: ئان:[ فه‌ر: a.la mode] ئالامۆدە

1- به‌ پێی مۆده‌، باوی رۆژ. شتی تازه‌باو و داهاتوو.

2- مۆد و نه‌رێتێك كه‌ له‌ فه‌ره‌نگه‌وه‌ هاتبێت.

{

چه‌ندی لێ جوانه‌ هاتوچۆی قه‌لا

به‌رگی ئالمۆده‌، ده‌دانی ته‌لا

}{ كانی مرادان. ل. 58}.

.

.

.