ئاله‌ت/alet: ن:[ ع : الة]

1-  [ کەرەستە]  ئامراز بۆ پێکهاتنی کارێک یان جێبه‌جێ کردنی مه‌به‌ستێک.

:: هه‌وجار ئاله‌تی جووته‌.

.

.

________________________

ئاله‌ت/alet: ن:[ رامیا][ ئد] ئامراز.  

:: کۆنه‌په‌رست ئاله‌تی ده‌ستی ئیمپریالیسته‌.

.

.

_________________________

ئاله‌ت/alet: ن:[ پپ] ئامرازی زایندەگی پیاوه‌تی و نێرینه‌ی مرۆ‌ڤ. ( چونکه‌ ناوهێنانی به‌ بێ ئه‌ده‌بی ده‌زاندرێت).

.

.

.

.