ئامڕاز/amřaz: ئان:{{ ته‌ر، تر}{ ته‌رین، ترین }}[ ئام+ ڕاز]

هاوڕاز، له‌یه‌کترئه‌مین، هه‌والی ڕاست.

{

زگم ده‌سووتا من به‌ حاڵی خۆ

كۆتر نابێته‌ ئامڕازی هه‌ڵۆ

}{سه‌عید ومیرسێوه‌دین. ل 42}.

.

.

.