ئامیتن/amîtin: ن: ئامیته‌، ئامێته‌، ئاوێت.

ئامیته‌/amîtin: نفا:[ له‌ ئامیتن] تێكه‌ڵ، لێكدراو.

ئامیته‌بوون/amîtin: كتن:[ ئامیته‌+ بوون] تێكه‌ڵاوبوون.  

ئامیته‌كردن/amîtin: كتپ:[ ئامیته‌+ كردن] تێكه‌ڵاوكردن، لێكدان.

{ تێبـ: له‌ ئا‌ڤێستادا ئه‌م وشه‌یه‌ هۆنۆنیومه‌ یه‌كه‌میان به‌ واتای دژوێن و چه‌په‌ڵ و پیس هاتووه‌ یانی شتێك یا كه‌سێك له‌ پیسایی تێكه‌ڵاوی بووه‌ و دووه‌میان به‌ واتای تێكه‌ڵه‌ كه‌ هه‌ردووكیان یه‌ك شێوه‌ و گۆیان هه‌یه}‌.

.

.

.

.

.