ئامێژه‌/aměje: ن: فرشک – فریشک، ئامێژن، نوێشک، رێتکه‌، هه‌وێنی په‌نیر

: ئه‌نزیمی ناو شیلڕووگ که ‌بۆ مه‌یاندنی شییربه‌کارده‌هێندرێت.

ئامێژن/amějin: ن: فرشک – فریشک، ئامێژه‌، نوێشک، رێتکه‌، هه‌وێنی په‌نیرو ماست.

ئامێژه‌ن/amějin: ن:

1- [ سنـ ] تێکه‌ڵ کردنی که‌مێک له ‌شتێکی باش له‌ گه‌ڵ شتێکی تر بۆ باشتر‌ کردن.

::  ئه‌م ئارده ‌جۆیه ‌ئامێژه‌نێک ئاردی گه‌نمی لێ بده‌.  دووتشت ته‌‌ڤ لهه‌‌ڤ کرن.

2- [ مکـ] ئامێته‌.

ئامێژه‌ن کردن/aměje kirdinکتپ:

1- هه‌وێن کردن (شییر بۆ په‌نیر).

2 – تێکه‌لاو یان ته‌رکیب کردنی دوو جۆرله‌ مادده‌ی لێک جیاواز

::  ئارده‌که‌مان دوو به‌ یه‌ک له‌ گه‌ڵ جۆ ئامێژه‌ن کرد.

::  ئه‌م زێره‌ ده‌هـ و دوو له‌ گه‌ڵ مس ئامێژه‌ن کراوه‌.

.

.

.