ئانگو/angu: ن:[ ڕوو] مێلاق: ئه‌و ترێ یه‌ی بۆ زمستان هه‌ڵ ده‌واسرێت.

ئانگور/angur: ن: [ ڕوو] مێلاق: بریتی یه‌ له‌ ئه‌و ترێ یه‌ی که‌هه‌ڵ ده‌گیرێت بۆ زمستان.

ئانگوری/angurî: ن:[ ڕوو] ناوی جۆره‌ ترێ یه‌کە.

.

.

.