ئانی  ¹ /anî: ن:[ توێ][ ناوچەوان] ئەنی، پشنی، پێشانگی ڕوو _  پێشه‌نی، ته‌‌ڤێڵ، تەوێر، تەوێڵ، ته‌یل، توێڵ_ تیوێڵ، تێدوڵ_ تێوڵ _ تێڵ، چارە، میاچەمان، ناوچاوان _ ناوچەوان _ نێوچاوان_ نێوچەوان، نه‌ووشه‌نیی، هه‌نیی _ هه‌نیه‌.[ ئینگـ: front].

.

.

_________________

– ئانی ²/ -anî: پبـ:[ ڕێز]

1 .  بەدوای( ناو)وه‌ ده‌ڵکێت و ده‌یکات به‌ ئاوه‌ڵناو
ژن+ ئانی ژنانی  پیاوێک ئاکاری ژنانه‌ بێت
سه‌گ+ ئانی سه‌گانی  وه‌ک سه‌ک زیره‌ک بێت
 ماین + ئانی  ماینانی  سه‌ر و بیچمی وه‌کوو ماین بێت
2 . به‌دوای هه‌ندێک ئاوه‌ڵناو دێت و ده‌یکات به ‌ناو
 وشک+ ئانی وشکانی
  ئاو+ ئانی ئاوانی

.

.

____________________

ئانی ³ /anî: ف:[ کباک][ دۆخی ڕابردووی نزیکە بۆ کەسی سێهەمی تاک لە چاوگی( ئانین) دا] ئینا، گەهاند

.

.

.

.