ئانی  ¹/anî: ن:[ توێ][ ناوچەوان] ئەنی، پشنی، پێشانگی ڕوو _  پێشه‌نی، ته‌‌ڤێڵ، تەوێر،  تەوێڵ، ته‌یل، توێڵ _ تیوێڵ، تێدوڵ _ تێوڵ  _ تێڵ، چارە، میاچەمان، ناوچاوان _ ناوچەوان _ نێوچاوان _ نێوچەوان، نه‌ووشه‌نیی، هه‌نیی _ هه‌نیه‌.[ ئینگـ : front].

.

.

_________________

– ئانی ²/ -anî: پبـ:[ ڕێز]

1 – به ‌دوای( ناو)وه‌ ده‌ڵکێت و ده‌یکات به‌ ئاوه‌ڵناو

::  ژنانی ( پیاوێک ئاکاری ژنانه‌ بێت)

::  سه‌گانی ( وه‌ک سه‌ک زیره‌ک بێت)

::  ماینانی ( سه‌ر و بیچمی وه‌کوو ماین بێت).

2 – به‌دوای هه‌ندێک ئاوه‌ڵناو دێت و ده‌یکات به ‌ناو

::  وشکانی

::  ئاوانی

.

.

____________________

ئانی ³ /anî: ف:[ کباک][ ئانین] ئینا، گەهاند

.

.

.

.