–  ئانێ/an- : ئمـ: [ سیم]

1-  ئامرازی زه‌رف ته‌واو ده‌کات و ناو ده‌که‌وێته‌ نێوانی که‌رتی ئامرازه‌که‌

::  له‌ماڵه‌وانێ بووم

::  له‌ژووره‌وانێ دانیشتبوو.

2- بۆ ده‌ست نیشان کردنی کاربه ‌کارده‌هێندرێت

::   ئه‌وه‌تانێ

::   کامه‌تانێ

::   دێته‌وانێ

::   ڕۆیشتووه‌ته‌وانێ

::   وه‌ره‌ رووره‌وانێ

::  بڕۆده‌ره‌وانێ ته‌ماشای ئاسمان بکه‌.

.


ئانێ/-aně: ئاکتـ: [ هلـ] پاشگرێکه‌ بۆ گه‌مه‌ به‌کاردێت

::   زۆر – زۆرانێ

::   مووش – مووشانێ

::   تۆپ – تۆپانێ

::  جگ – جگانێ

::  ڕگ – ڕگانێ :  له‌ مه‌له‌وانێ بووین.

.

.

.