ئاها  1/aha: ئسب:

1- که‌ی وای؟ کێ باوه‌ر ده‌کات.

2- [ که] ده‌ربڕینێکه‌ له‌ په‌سه‌ندی

:: ئاها ! ئێرنگه‌ فره‌ خاسه‌! .

.

.

________________________

ئاها  2/aha: ئاک: وشه‌ی ئاگاکردن

:: ئاها ده‌گه‌ڵ تۆمه‌، هۆشیاربه‌! هۆشت بێت! . 

.

.

.