ئاهر/ahir: ن:[ هـ] ئاهیر، ئاگر.

{

ئاهر جه‌سته‌م هه‌ر نه‌بی خامۆش

تا قرچه‌ی جه‌رگم شنه‌فتم به‌گۆش

}{ وه‌لی دێوانه‌}.

ئاهرخانە/ahirxane: نتـ:[ هـ] ئاورگە.

ئاهرناک/ahirnak: نتـ:[ هـ][ ئاهر+ ناک] ئاگرین، خاوه‌ن ئاگر.

{

چه‌ندێوه‌ن جه‌ دین شای شه‌م دوور كه‌فتم

سفته‌ و ئاهرناک، ساتێ نه‌سره‌فتم

}{ وه‌لی دێوانه‌}.

.

.

.

.