ئاهر/ahir: ن:[ هـ] ئاهیر، ئاگر.

{

ئاهر جه‌سته‌م هه‌ر نه‌بی خامۆش

تا قرچه‌ی جه‌رگم شنه‌فتم به‌گۆش

}{ وه‌لـی دێوانه‌}.

ئاهرناك/ahirnak: نتـ:[ هـ][ ئاهر+ ناك] ئاگرین، خاوه‌ن ئاگر.

{

چه‌ندێوه‌ن جه‌ دین شای شه‌م دوور كه‌فتم

سفته‌ و ئاهرناك، ساتێ نه‌سره‌فتم

}{ وه‌لـی دێوانه‌}.

.

.

.