ئاهه‌ڕا/ahařa: نتـ:[ هـ][ ئاهـ + ئه+ ڕا( ڕێ)] کوێڕه‌ڕێ، بزنه‌ڕێ، ڕێچکه‌

: ڕێگایه‌کی باریکی له‌ئه‌وانه ‌بێت، به‌زه‌حمه‌ت پێی بگووترێت ڕێگا و هه‌ر ناوی ڕێگابێت.

{

وه‌روێ ئه‌و به‌ست گرد گوزه‌رگڕێێ 

دووی ئازیزیشه‌ن دڵ ئاهه‌ڕایێ

}{مه‌وله‌وی}.

ئاهه‌ڕێ/ahařě: نتـ:[ هـ][ ئاهـ + 2-ئه‌/2+ ڕێ( ڕا)] ئاهه‌ڕا.

.

.

.