ئاهوناوییریا/ahuna û wyîrya: نتـ:[ ئا‌ڤێسـ]

{ تێبـ: له‌سه‌رده‌می نۆی زایینی دا، 21  نه‌سک هه‌بووه‌، پێش داگیرکردنی عه‌ره‌ب} ئه‌و کاته‌ هه‌ به‌شێک له‌ ئا‌ڤێستا دا پی گووتراوه‌ ( ئاهونابه‌رێو).

.

.

.

.

.

.