ئاهیر/ahîr: ن:[ هـ][ له‌( ئاێه‌ر)ی ئا‌ڤێستایی یه‌وه‌ هاتووه‌] ئاگر، ئێگر

{

ئازیزم ئاهیر دووری باڵای تۆ 

جه‌سته‌م که‌رد وه ‌بوول شه‌ماڵ به‌رد په‌ی کۆ

}{مه‌وله‌وی}.

ئاهیران/ahîran: کتن:[ هـ] ئاگرین، گه‌رم مینای ئاور.

{

نامه‌که‌ت یاوا کۆسم که‌فته‌وه ‌

دڵه‌ی ئاهرین دا وه‌نه‌فته‌وه

}{مه‌وله‌وی}.

.

.

.