ئاهی/ahî: ن:

1- [ ئاژ][ ل ] ئاهوو، ئاسك، مامز، که‌ژاڵ

2- هه‌ناسه‌ی دڵ. 

ئاهی سارد/ahî sard: نتـ: هه‌ناسه‌ی سارد، ڕه‌نجه‌رۆی، نائومێدی و په‌شیمانی.

.

.

_________________________

– ئاهی/ahî: نچ:[ كباك][ ئایی( كناو، هـ)] پاشگرێکه‌ له‌ زمانی کوردی ده‌لكێت به‌ دوای ڕه‌گی چاووگ و ناوێكی لێدوروست ده‌كرێت

::   بین( بینین)+ ئاهی : بیناهی

::   ڕۆن( ڕۆنین)+ ئاهی : ڕۆناهی.

.

.

.