ئاهێن  ¹ /ahên: ن:

1 . بار، په‌رۆش، په‌ژاره‌، خه‌فه‌ت، که‌سه‌ر، سوو.

2 . داماوی، کزی.

3 . په‌رێشانی ، تێک شکان، که‌نه‌فتی، مه‌ینه‌ت، نه‌گبه‌تی.

.

.

_____________

ئاهێن  ²  /ahên: ن:[ كباک] نفر، پوشول، پوشل، خه‌م، خه‌فه‌ت، په‌رۆش. 

{

ژ بەر ئاهێن مە دنێ ئاگر و دود بت نە عەجەب

مە ددلدا هەیە نارەک کو د صوژت سەقەری

}{ مەلاێ جەزیری}

ئاهێن کرن/ahên kirin: کتپ:[ كباک] نفرکرن. 

ئاهێن کشاندن/ahên kiŝandin: کتپ:

ئاهێن لێ کرن/ahên lě kirin: کتپ:[ كباک] ئاخین.

.

.

______________

ئاهێن ³  /ahên: ن: ئاهه‌ن، ئاسن، هه‌سن.

ئاهێنگه‌ر/ahênger: نتـ:[ هـ] ئاسنگه‌ر: هۆستای هه‌سنان.

{

نه‌ئاهێنگه‌رێ، نه‌ ئاهێنگه‌رێ

ئارۆ ڕاگه‌م که‌فت نه‌ ئاهێنگه‌رێ

}{ مه‌وله‌وی}.

.

.

.

.