ئاودزه‌ک/awdizek: نتـ:[ ئاو +دز(دزین)+ ئه‌ک]

1- ئه‌و لووله‌ شوشه‌ یان پلاستیکه‌ ده‌م ته‌نگه‌ی تنۆکه‌ ده‌رمانی پێ له ‌چاوده‌که‌ن : ئاودڕه‌ک، فیچقه‌، سرینج، شرینقه‌، ده‌رزی پزیشکی.

2- هه‌سێل بڕه‌.

.

.

.