ئاوفرۆش/awfiroŝ: نفا:[ ئاو + فرۆش( فرۆشتن)] که‌سێک له ‌ناو بازار و کوچه ‌( کۆلان) و خیابان( گۆره‌پان) ئاواو به‌خه‌ڵکی ده‌فرۆشت

:: پیاوێکی ئاوفرۆش له‌شاری غه‌زنه‌ ئاوفرۆشی ده‌کرد. { تحفه‌}.

ئاوفرۆشی/awfiroŝî: نچ: کاری که‌سێک ئاو فرۆشتن بێت.

.

.

.