ئاوقا/awqa: نتـ: تێکه‌وه‌گڵان، یه‌کترگرتن به‌ده‌ست، گه‌یشته‌ یه‌کتر به‌ده‌ست و تێکه‌ڵ کردن، به‌ره‌نگار، بەگژ.

ئاوقابوون/awqabûn: کتن:[ ئاوقا+ بوون] به‌گژداچوون، به‌گژاپه‌ژین، ملده‌به‌رمل نان، ده‌ست به‌یه‌خه‌بوون.

ئاوقاکردن/awqabûn: کتپ:[ ئاوقا+ کردن] بردنه‌ژوور، له‌ناونان.

.

.

.

.