ئاولانه‌/awlane: نتـ:[ ئاو(هاو)+ لانه‌] دوو دڵدار به‌ كاوی یه‌كگه‌یشتوو و ده‌ستله‌ملان و پێكه‌وه‌.

{ برای تۆ ده‌یانگووت، هه‌تا ئه‌مه‌ بژین هه‌ر به‌ ژینه‌ هه‌ر به‌مانه ‌| خه‌ج و سیامه‌ند نابنه‌وه‌ ئاولانه ‌}{ به‌یتی خه‌ج و سیامه‌ند}.

.

.

.