ئاولانه‌/awlane: نتـ:[ ئاو(هاو)+ لانه‌] دوودڵدار به‌كاوی یه‌كگه‌یشتوو و ده‌ستله‌ملان و پێكه‌وه‌.

{

برای تۆ ده‌یانگووت،

هه‌تا ئه‌مه‌ بژین هه‌ر به‌ ژینه‌ هه‌ر به‌مانه ‌

خه‌ج و سیامه‌ند نابنه‌وه‌ ئاولانه

}{ به‌یتی خه‌ج و سیامه‌ند}.

.

.

.

.