ئاوهه‌ڵدێر/awheľděr: نفا:[ ئاو+ هه‌ڵدێر( هه‌ڵدێران)] ئاوشار، ئابشار، ئا‌ڤرێژ _ ئا‌ڤرێژگه‌هـ، ئۆوتاڤ، ئێور، بافل، پرژ، تاف _ تافگه‌ _ تا‌ڤ _ تا‌ڤگه‌ _ تاوگه‌، ڕێژگه‌، سۆلا‌ڤ، سوول _ سوولا‌ڤ، سیپه‌ل، شۆراوه‌، شۆش، شیب، که‌ڵبه‌ ز ( قه‌ڵبه‌ز ) _  که‌لوه‌ز(قه‌ڵوه‌زه‌). : ئه‌وشوێنه‌یه‌ که‌ ئاوی چه‌م و ڕووباران، له‌به‌رزی ڕا دەڕژێت به‌خور ده‌ێته‌خواره‌وه‌، و دیمه‌نێكی جوانی هه‌یه‌.

.

.

.