ئاوهه‌ڵێنجان/awheľěncan: کتن:[ ئاو+ هه‌ڵ+ هێنجان]

1- به ‌دۆڵچه‌ ئاو له‌ کارێز و چاڵاو هه‌ڵکێشاندن

::  چاڵاوه‌که‌ مشکی تێکه‌وت، ده‌بێت حه‌وت سه‌تڵ ئاوی تێ هه‌ڵێنجن (هه‌ڵ هێنجن)، ئینجا پاک ده‌بێته‌وه‌.

 2-  به ‌قاپ یان له ‌ده‌فرێک به‌تاڵ کردن

::  ئاوی سه‌رمه‌نجه‌ڵی گوڵاو، که ‌گه‌رم بار، به‌ئاوگه‌ردان هه‌ڵی دێننجن .

.

.

.