ئاوهێنانه‌وه‌/awhěnanewe: کتن:[ زاین][ ئاو+هێنان+ه‌وه‌] خۆوه‌رسیان( ڕه‌حه‌ت کردن) به‌ده‌ست، ده‌ست په‌ڕلێدان، مشته‌، به‌ده‌ستکرد تۆماو هێنانه‌وه‌، مه‌نی هێنانه‌وه‌.

ئاوهێناندنه‌وه‌/awhěnandinewe: کتپ:[ زاین][ ئاو+ هێناندن + ه‌وه‌] وه‌رسیاندن، تاکێک تاکێکی تر ڕه‌حه‌ت بکات.

.

.

.