ئاوه‌زێر/awezêr: نتـ:[ پیشـ][ مکـ][ ئاو + ئه‌+ زێر] ئا‌ڤزێر، زه‌ڕکه‌ن، زه‌ڕکفتی: هه‌رکانزایه‌ک به‌ توێژاڵێک زێر ڕووکێش کرابێت

::  ئه‌م گه‌ردانه‌یه‌ زێر نییه‌، ئاوه‌زێر کراون.

ئاوه‌زێرکردن/awezêrkirdin: کتپ:[ پیشـ][ مکـ] ئا‌ڤزێر کردن، له ‌ئاوزێرهه‌ڵکێشان : ڕووکێش کردنی خشڵ، یان کانزایه‌کی تر به ‌توێژالێکی زێر.

.

.

.