ئاوه‌ستێ/ Awesitê: ن:[ رۆژبه‌یانی] ئه‌نگوچک، فه‌قیانه‌، قۆچکه‌، له‌وه‌ندی، گوچک، سۆرانی : پارچه‌ کوتاڵی سێ سووچی درێژۆکه‌یه‌، به ‌قۆڵی کراسی پیاوانه‌ و ژنانه‌ی کوردییه‌وه‌ داده‌دورێت، به‌کارده‌هێتدرێت.

.

ئاوه‌سێ/awesě: ن: ئه‌نگوچکه‌، سۆرانی، فه‌قیانه‌ی کراس.

.

.

.