ئاوه‌ڵه‌/aweľe: ئان:

1- ئاواڵه‌. کراوه‌، ‌ڤالا، وه‌تاک.

2- سه‌ربه‌تاک، سه‌رنه‌پۆشراو.     

ئاوه‌له‌بوون/aweľebûn: کتن: ئاواڵه‌ بوون. به‌ش بوونه‌وه‌( بۆ زار). 

ئاوه‌له‌کردن/aweľekirdin: کتپ: ئاواڵه‌ کردن، ‌ڤه‌کرن، ‌ڤه‌دان، گوشادکرنه‌وه‌، واکردنه‌وه‌.

.

.

.