ئاوه‌ڵ ¹/aweľ: ن:

1-[ نخ][ هاوه‌ڵ ] نه‌خۆشی چۆکی ئاژه‌ڵ.

 2-[جیۆ] خڕ، شیو، گه‌لـی.

.


 

ئاوه‌ڵ ²/aweľ: ن:[ هاوه‌ڵ ]

ئاواڵ، هاوده‌م، دۆست

ئاوه‌ڵ دامان/aweľ daman: نتـ:[ هلـ][ بۆپ]

1- ئاوه‌ڵکراس، ده‌رپێی ئافره‌تان.

2- ئاودامێن، داوێنی شۆر، ئاوه‌ڵ داوێن.

ئاوه‌ڵ داوێن/aweľ dawěn: نتـ: دامێنی شۆر وه‌ک که‌وای مه‌لایان.

ئاوه‌ل زاوا/aweľ zawa: نتـ:[ باشک، سیمـ]: ئاواڵ زاوا. مێردی خوشکی ژن.

ئاوه‌ڵ ژێره‌/aweľ jěre: نتـ: ئاوده‌ستخانه‌ی گشتی له‌شوێنه‌ گشتی یه‌کان .

ئاوه‌ل کراس ⁄ awael kiras: نتـ: ئاوه‌ڵ دامان، ده‌رپێی ئافره‌تان، پاپۆش.

.

.

.