ئاوڕێژ  1/awřěj: نتـ:[ ئاو + ڕێژ( ڕشتن)] له‌چنگان ده‌ردێت، لاسکی لووس و به‌رزه‌، نیوه‌کلۆره‌.

.


ئاوڕێژ  2/awřěj: نتـ:[ ئاو + ڕێژ( ڕشتن)] ئاوه‌ڕێژ : که‌سێکه‌ که‌ ئاوی مردوو بڕێژێت له‌ کاتی شووشتنی مردوودا.   

ئاوڕێژکردن/awřějkirdin: کتپ: ئاوڕشێنکردن.

.


ئاوڕێژه‌/awřěje: نتـ: ئافتابه‌، مه‌سینه‌، سوراحی.

.


ئاوڕێژگه‌/awřějge: نتـ:[ ئاو+ ڕێژگه‌]

1- ئاوه‌ڕێژه‌.(کهـ). ئه‌و شوێنه‌ی چۆم تێکه‌ڵ به‌ رۆخانه‌ ده‌بێت.

2- له‌ جێگایه‌کی بڵند ئاو لێی بڕژێته‌خواره‌وه‌.

.

.

.