ئاوگه‌ردان/awgerdan: نتـ:[ ئاو+گه‌ردان ]

نەشوناس

شوناس

تاک

کۆ

تاک

کۆ

شێوەزاری کرمانجی باکوور

ەک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری کرمانجی ناوەند

ێ ، ێک

ان

ەکە

ەکان

شێوەزاری هەورامی

ێوە

ێ ، ن

ێ

ەکێ

 که‌وجێز( سنـ).: که‌وچکێکی مسی یان کانزلیه‌کی تر گه‌وره‌یه‌، به‌ئه‌ندازه‌ی جامێک، ده‌ستکێکی درێژی هه‌یه‌، ئاو یان شتی تری پێله ‌مه‌نجه‌ڵی گه‌وره‌ هه‌ڵدێنجن. بۆ شیووکوڵ و چێشت لێنانی زۆر به‌که‌ڵک دێت.

.

.

_______________________________

ئاوگه‌ردان/awgerdan: نتـ:[ ئاو+گه‌ردان ] جەرخەتوو.

.

.

.